HOE WERKEN WIJ

De stichting Oukha helpt getalenteerde jonge mensen, die een belemmering tegenkomen om zich te ontplooien, deze belemmering weg te nemen.

Dat gebeurt op voordracht van een mentor, docent of organisatie.

Op deze wijze beoordelen wij niet zelf de kwaliteiten van een kandidaat. Derden geven aan dat een kandidaat getalenteerd is, een blokkade in zijn ontplooiing ondervindt en hoe deze zou kunnen worden geslecht.

Dit leidt tot een formele aanvraag en soms tot een gesprek van één of meerdere bestuursleden met de kandidaat.

Uiteindelijk beoordeelt het bestuur de aanvraag.

Na toewijzing wordt de ontwikkeling van de kandidaat periodiek gevolgd.


De stichting ondersteunt ook graag activiteiten die jonge mensen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.


Waar bestaat onze hulp uit?
Juist door onze persoonlijke aanpak is de hulp die door ons geboden wordt divers. Die kan bestaan uit een vergoeding van een instrument of hulpmiddel, vergoeden van aanvullende lessen of collegegeld. Ook financiert de stichting aanmoedigingsprijzen.

Om een beeld te krijgen, zijn enkele ervaringen te lezen op de pagina "Ervaringen".

unsplash