ANBI

Het bestuur van Stichting Oukha voert de werkzaamheden ten behoeve van de stichting om niet uit.


Het bestuur bestaat uit:

A F Kan, voorzitter

E P C van der Wel, penningmeester

I Beudel, bestuurslid

M Joëls, bestuurslid


Het meest recente jaarverslag en het beleidsplan.unsplash