ONS VERHAAL

In onze samenleving krijgt niet iedereen dezelfde kansen. Dat geldt ook op het gebied van onderwijs en ontplooiing. De overheid heeft een aantal regelingen om die kansongelijkheid weg te nemen, maar dat is niet voldoende. Stichting OUKHA wil voor getalenteerde mensen eventuele blokkades wegnemen om zich verder te ontplooien, zodat zij op termijn in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onze aanpak is daarbij afgestemd op de persoon. Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.

unsplash