Donaties

JOIN OUR COMMUNITY 

Hello world

Donaties


Stichting OUKHA is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs. Wij hebben een ANBI status. Wij hebben een kleine groep van trouwe donateurs en werven niet actief. Mocht u ons financieel willen steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende bankrekeningnummer NL07 INGB 000699 24 30 tnv Stichting Oukha te Amsterdam.

unsplash